Fakturowanie24.pl

Fundusze inwestycyjne – o czym warto pamiętać?

Fundusze inwestycyjne zalicza się do w stosunkowo bezpiecznych produktów finansowych, które mogą zaoferować wysokie zyski. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad.

Jak w przypadku każdej decyzji finansowej, przed przystąpieniem do funduszu, warto dobrze rozważyć wszelkie „za i przeciw” jakie wiążą się z daną formą inwestowania. Najważniejsze zalety funduszy inwestycyjnych są powszechnie znane – to przede wszystkim możliwość dużego zysku oraz brak konieczności posiadania fachowej wiedzy o inwestowaniu. Poniżej znajdziecie główne ograniczenia, jakie wynikają z tego rodzaju produktu finansowego.

  • Ryzyko, brak gwarancji zysku – nie jest pewne czy zarobimy, a w niektórych, czy nie stracimy zainwestowanych pieniędzy.
  • Stosunkowo wysokie opłaty, które trzeba ponosić nawet wtedy, gdy fundusz przynosi straty.
  • Nie wszystkie pieniądze klientów są inwestowane. Część wpłacanych środków musi stanowi zabezpieczenie płynności, co oznacza, że nie zarabia.
  • Brak wpływu na inwestycje – uczestnik fundusz nie tylko nie posiada szczegółowych danych na temat aktywów, ale nie może reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku. Jedyną możliwością, jaką mu pozostaje w przypadku braku zadowolenia z zarządzania środkami, jest wycofanie pieniędzy z funduszu.

Pin It

Dodaj komentarz