Fakturowanie24.pl

Jaki prognozy dla rynku pracy w 2016 roku?

Choć sytuacja na polskim rynku pracy nadal nie wygląda najlepiej, od pewnego czasu widać pozytywne symptomy. Zmiany planowane w nadchodzącym roku dają nadzieję na spadek bezrobocia oraz poprawę sytuacji ludzi młodych i 50+.

Podwyżki i wzrost jakości zatrudnienia

rynek pracy

fot. carpatiabiznes.pl

Według przewidywań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2016 r. poziom bezrobocia z obecnego poziomu 9,7% ma spaść do 8 %. Prognozuje się także wzrost jakości zatrudnienia i podwyżki płac. Według wielu specjalistów polski rynek pracy zmierza w kierunku zmiany z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Można się także spodziewać wzrostu średniej krajowej i płacy minimalnej, choć większość zmian i tak będzie słabo odczuwalna dla osób zarabiających najmniej.

Dłuższy okres wypowiedzenia i ułatwienia dla rodziców

rynek pracy

fot. weblog.infopraca.pl

Zgodnie z wchodzącą w życie 22 lutego nowelizacją Kodeksu Pracy zmianie ulegną zasady zawierania umów na czas określony. Nowe przepisy będą pozwalały na zawarcie trzech takich umów o łącznej długości 33 miesięcy. Po upływie tego czasu umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony. Kolejna zamiana polega na wydłużeniu okresu wypowiedzenia przy umowie na czas określony, który teraz będzie wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Na zmianach skorzystać mają także pracujący rodzice. Już od początku roku wejdzie w życie przepis zezwalający przejście na urlop rodzicielski nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale w wymiarze 16 tygodni do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat. Ułatwieniem dla rodziców ma być także możliwość łączenia urlopu z pracą na pół etatu.

Zdjęcie główne: www.prawo.egospodarka.pl

Pin It

Dodaj komentarz