Fakturowanie24.pl

Rodzaje ulg i odliczeń podatkowych

Ostatni dzień kwietnia to także ostatni moment na złożenie deklaracji podatkowej za ubiegły rok. Znaczna część podatników w swoim rozliczeniu będzie mogła skorzystać z ulg i odliczeń, które po odpowiednim udokumentowaniu, pozwalają na obniżenie podatku.

 

Jakie są podstawowe rodzaje ulg i odliczeń, uprawniających do obniżenia podatku?

internetowa,

na dzieci,

rehabilitacyjna,

z tytułu pracy za granicą,

dla krwiodawców,

na pomoc domową,

dla oszczędzających w IKZE,

na szkolenie uczniów,

budowlana,

darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych,

abolicyjna (podatek z zagranicy),

odsetkowa.

Przy korzystaniu z ulg podatkowych należy pamiętać, że konieczna jest ich odpowiednia dokumentacja przy składaniu deklaracji. Przepisy wymagają także zachowania dokumentów, potwierdzających wydatki, które mogą być potrzebne w razie kontroli urzędu skarbowego.

Pin It

Dodaj komentarz