Fakturowanie24.pl

Telewizory Full HD w kosztach firmy – kiedy to jest możliwe?

O ile zakup sprzętu biurowego – komputera, drukarki czy laptopa, nie budzi żadnych zastrzeżeń co do możliwości zaliczenia w koszty firmy, wydatki na nowoczesny telewizor mogą rodzić wątpliwości. Rozliczenie najnowszego modelu telewizora w ramach działalności gospodarczej jest dopuszczalne, jednak trzeba pamiętać, że muszą być spełnione określone warunki.

Read More