Fakturowanie24.pl

Najbardziej poszukiwane zawody w 2015 roku

Zmiany w gospodarce i społeczeństwie, szybki rozwój technologii, sprawiają, że zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach zmienia się coraz częściej. Emigracja do krajów zachodnich UE stała się przyczyną braku na polskim rynku pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów rynku pracy, ale także pracowników budowlanych o odpowiednich kwalifikacjach. Read More