Fakturowanie24.pl

Ulga na internet – wszystko, co warto niej wiedzieć

Ulga internetowa to jeden z głównych rodzajów ulg podatkowych. Dzięki niej użytkownicy internetu, rozliczający się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, mogą obniżyć swój podatek. Jest to jednak możliwe tylko pod pewnym warunkami.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na internet?

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy z urzędem skarbowym rozliczają się na PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Są jednak pewne warunki, które uprawniają do zastosowania tej ulgi. Najważniejsze jest to, że wydatki na internet można odliczyć od dochodu w dwóch kolejnych latach podatkowych, o ile podatnik nie robił tego w poprzednich latach.

Wydatki na internet w każdym miejscu, ale nie na serwis

Ulga obejmuje wszelkie wydatki poniesione na korzystanie z sieci Internet. Zaliczają się do nich zarówno koszty internetu w formie stacjonarnej, jak i w wersji mobilnej. Od dochodu można także odliczyć wydatki na korzystanie z internetu w kawiarence internetowej.

Stosując tę ulgę trzeba jednak pamiętać o trzech bardzo ważnych zastrzeżeniach:

1. Ulga na internet nie dotyczy kosztów związanych z instalacją, modernizacją i serwisem technicznym, koniecznym do korzystania z internetu.

2. Z ulgi mogą także skorzystać ci podatnicy, którzy wcześniej nie rozliczyli wydatków na internet w kosztach uzyskania przychodu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. W jednym roku podatkowym kwota ulgi nie może wynieść więcej niż 760 zł.

Pamiętajmy także o odpowiednim udokumentowaniu podstaw do ulgi internetowej. Powinny być to faktury, zawierające dane usługobiorcy, sprzedającego, rodzaj usługi, kwotę do zapłacenia oraz dowód jej uiszczenia.

Pin It

Dodaj komentarz