Faktury, Finanse, Inwestycje - Fakturowanie-24.pl

Zaległe alimenty a przedawnienie – na czym polega klauzula wykonalności?

Zaległe alimenty a przedawnienie - na czym polega klauzula wykonalności? 1

Liczba zadłużonych Polaków rośnie. Na liście wierzytelności, z jakimi zalegają oni najczęściej, znajdują się m.in. opłaty alimentacyjne. Zgodnie z zapisem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 137 § 1) istnieje coś takiego jak przedawnienie alimentów. Kiedy może mieć miejsce i kto faktycznie może na nie liczyć? Co to właściwie oznacza zarówno dla osoby pokrzywdzonej, jak i samego dłużnika?

Zaległe alimenty

samotne dziecko

Liczba dzieci, wobec których rodzice unikają płacenia alimentów wciąż wzrasta.

Obecnie w naszym kraju dług alimentacyjny wynosi 14,2mld złotych, a liczba niesolidnych płatników niestety wciąż rośnie. Ściągalność zaległych świadczeń utrzymuje się zaś na dość niskim poziomie i wynosi zaledwie kilka procent. Osoby, których problem ten dotyczy, nie powinny więc obawiać się korzystania z wszelkich dostępnych na rynku windykacyjnym narzędzi, dzięki czemu mogą skutecznie utrudnić życie dłużnikowi. Nie będzie on mógł zaciągnąć kredytu, kupić wymarzonego sprzętu czy mebli na raty. Prowadząc własny biznes, może liczyć się ze spadkiem zaufania ze strony kontrahentów, którzy z pewnością nie będą chcieli nawiązywać współpracy z kimś, kto widnieje na liście BIG.

Przedawnienie alimentów – kiedy następuje

Osoby, które nie regulują zobowiązań względem swoich dzieci, liczą na to, że obejmie je przedawnienie długu alimentacyjnego i uda im się wówczas uniknąć konieczności spłaty. Są jednak w błędzie, jeśli sądzą, że w ogóle mogą pozostać bezkarni. Jak możemy przeczytać na stronie BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ ERIF, przedawnieniu nigdy nie ulegnie dług wobec Funduszu Alimentacyjnego. Egzekucja będzie prowadzona w tym przypadku aż do skutku.

Zacznijmy jednak od początku. Dług alimentacyjny może mieć 2 postaci. Zalegać z opłatami można bezpośrednio u małżonka czy rodzica lub mieć dług w Funduszu Alimentacyjnym. W zależności od tego, która z „opcji” nas dotyczy, przedawnienie alimentów będzie wyglądać inaczej.

Jeśli dług alimentacyjny mamy zaciągnięty w Funduszu Alimentacyjnym, to nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której nasze długi zostaną anulowane. Zawsze będziemy zobowiązani do zwrócenia Funduszowi opłaconych za nas świadczeń (Fundusz wypłaca maksymalnie 500 zł, a my musimy oddać jeszcze odsetki za opóźnienie).

Jeśli natomiast liczymy na przedawnienie długu alimentacyjnego, a zostaliśmy zobligowani do płacenia świadczeń przez sąd (czyli płacimy zasądzone alimenty), możemy mocno się rozczarować. Choć zgodnie z prawem, zaległe zasądzone alimenty ulegają przedawnieniu po 3 latach, to jednak rzadko ma to miejsce. Wszystko przez art. 137 § 1 K.r.o., który mówi, że dług alimentacyjny nie może ulec przedawnieniu, gdy:

  • trwa władza rodzicielska nad małoletnim.
  • zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, mające na celu odzyskanie zaległych płatności (każda taka aktywność powoduje, że nie można rozpocząć naliczania okresu 3 lat niezbędnych do prawnego przedawnienia długu).

Dłużnik alimentacyjny musi mieć świadomość, że jego postępowanie jest traktowane, jako przestępstwo (artykuł 209 Kodeksu Karnego). Naraża się tym samym na karę grzywny, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Dodatkowo, zadłużony musi mieć świadomość, że jego nazwisko może się znaleźć w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej ERIF. Jako osoba, która nie wywiązuje się ze spłat swoich zobowiązań, może mieć kłopot z zaciągnięciem kredytu, wynajmem mieszkania czy dokonywaniem zakupów na raty.

Jak starać się o wypłatę zaległych alimentów

kodeks prawa definiuje zaległe alimenty

Unikanie płacenia alimentów może oznaczać nie tylko problemy z zaciągnięciem kredytu, ale i natury prawnej.

Co robić w sytuacji, gdy alimenty nie są opłacane w terminie? Albo zasądzona osoba w ogóle nie płaci? Choć sytuacja może wydawać się trudna, jest kilka opcji, które pomogą nam odzyskać pieniądze. Najpierw należy uzyskać prawomocny wyrok sądu, który otworzy drogę do odzyskiwania należności. Kiedy uda nam się uzyskać klauzulę wykonalności (o niej kilka słów w kolejnym akapicie), możemy zgłosić się do:

  • Komornika – ten ma prawo zająć część wynagrodzenia (wysokość zależy od rodzaju umowy (jeśli jest to umowa o pracę, to zablokowane może zostać maksymalnie 60% pensji – identycznie jest w przypadku renty lub emerytury – w przypadku umów cywilno-prawnych, będzie to nawet cała kwota – pod warunkiem, że nie jest to jedyne źródło dochodu).
  • Funduszu Alimentacyjnego – jeśli komornikowi przez 2 miesiące nie uda się odzyskać należności, możemy zwrócić się do tej instytucji. To właśnie Fundusz wypłaca pieniądze, jednak dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest je oddać.
  • Urzędu Gminy – w trosce o swoje fundusze, Urząd Gminy również podejmuje kroki prawne, by zmobilizować dłużnika do oddania pieniędzy do Funduszu Alimentacyjnego.
  • Sądu – jeśli poprzednie 3 sposoby nie przyniosły oczekiwanego efektu, dłużnik może stanąć przed sądem. Przestępstwo niealimentacji zagrożone jest 2 letnim więzieniem, ograniczeniem wolności lub grzywną.
  • Rodziny dłużnika – ostatecznie, alimenty mogą spłacać członkowie rodziny dłużnika alimentacyjnego. Jednak wszystko musi odbywać się na drodze prawnej – tu również ostateczne zdanie ma sąd.

Klauzula wykonalności – alimenty

Czym jest wspomniana klauzula wykonalności? To nic innego jak orzeczenie, że dokument uzyskuje tytuł wykonawczy. Oznacza to, że dostosowanie się do zawartych w dokumencie wytycznych jest obowiązkowe, a jeśli wierzyciel napotka opór może nawet wykonać postanowienie na drodze przymusu.

Klauzula wykonalności zawiera także informacje, jak dłużnik odpowiada przed wierzycielem (ile jest winien i w jakiej formie ma spłacić dług).

Advertisement

Zaległe alimenty a przedawnienie - na czym polega klauzula wykonalności? 2

Pin It

Dodaj komentarz